Day: January 16, 2022

การออกกำลังกาย

ประเภทการออกกำลังกายประเภทการออกกำลังกาย

          การออกกำลังกาย หลายๆคนก็บอกว่าคือการออกไปเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือไปฟิตเนส แต่จริงๆ แล้วการออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แล้วมีแบบไหนกันบ้างมาดูกันเลย การออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ การออกกำลังกายประเภทนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตัวอย่างเช่น การใช้มือบีบวัตถุ การยืนดันเสาหรือกำแพง การนั่งบนเก้าอี้โดยการเหยียดแขนและเท้าออกไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะเป็นเวลานานจน ไม่มีเวลาออกกำลังกาย แต่ไม่เหมาะกับรายที่เป็นโรคหัวใจ หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะจะมีการกลั้นหายใจในขณะปฏิบัติ ...